Mensen zijn slecht in het herkennen van leugens, ze hebben slechts een slagingspercentage van ongeveer 54%

mensen zijn slecht in het herkennen van leugens ze hebben slechts een slagingspercentage van ongeveer 54

Op het gebied van het herkennen van leugens blijken mensen niet zo goed te zijn als we dachten. Volgens rechtspsycholoog Sophie van der Zee hebben mensen slechts een slagingspercentage van ongeveer 54% bij het detecteren van leugens. Traditionele aanwijzingen zoals overmatig zweten, een droge mond en oogcontact vermijden zijn geen betrouwbare indicatoren van leugenachtig gedrag. Van der Zee en haar team hebben verschillende technieken ontwikkeld om leugenaars te ontmaskeren, waaronder het stellen van vragen om verifieerbare details en het laten vertellen van het verhaal in omgekeerde volgorde. Hoewel technologie kan helpen bij het inschatten of iemand liegt of de waarheid spreekt, zijn deze technologieën in Nederland niet toegestaan. In een recent misdaadonderzoek naar de gestolen mascotte van de Universiteit van Nederland zijn Maurice, Roos en Josephine de belangrijkste verdachten. De interviewtechnieken van Sophie wijzen erop dat Roos en Maurice inconsistenties in hun verklaringen hebben, terwijl Josephine veel details lijkt te zijn vergeten. Hoewel er nog geen 100% waterdicht bewijs voor leugenachtig gedrag is gevonden, kunnen de juiste vragen, bewijsmiddelen en technologie helpen bij het interpreteren van gegevens. Kijk de video voor meer informatie over het herkennen van leugenaars en abonneer op het kanaal voor meer wetenschappelijke content.

Mensen zijn slecht in het herkennen van leugens, ze hebben slechts een slagingspercentage van ongeveer 54%

This image is property of i.ytimg.com.

Technieken voor het herkennen van leugens

Verifieerbare details in vragen stellen

Een van de technieken die kunnen helpen bij het herkennen van leugens is het stellen van vragen om verifieerbare details. Wanneer iemand liegt en geen toegang heeft tot bepaalde informatie, zal die persoon moeite hebben om gedetailleerde en controleerbare antwoorden te geven. Om dit te testen, kunnen bijvoorbeeld telefoon- of e-mailgeschiedenis worden gecontroleerd, of kan worden nagevraagd bij anderen die aanwezig waren op het moment van de gebeurtenis.

Het verhaal in omgekeerde volgorde laten vertellen

Een andere techniek om leugens te ontmaskeren is door de persoon het verhaal in omgekeerde volgorde te laten vertellen. Dit is een lastige taak voor leugenaars, omdat zij hun leugen moeten onthouden en deze in een logische volgorde moeten presenteren. Het achterstevoren vertellen van het verhaal maakt het voor leugenaars moeilijker om deze logica vast te houden en kan inconsistenties aan het licht brengen.

Consistentie in verklaringen

Hoewel leugenaars vaak moeilijk zijn te herkennen, zijn ze toch vaak consistent in hun verklaringen. Dit is omdat ze hun leugen hebben geconstrueerd en zich eraan vasthouden om geen inconsistenties te laten zien. Het is echter belangrijk om op te merken dat consistentie op zichzelf geen betrouwbare indicatie is van de waarheid. Er kan echter een uitzondering zijn als er bewijsmiddelen zijn die tegenstrijdig zijn met de verklaring van de persoon. Inconsistenties tussen de verklaring en het bewijsmateriaal kunnen duiden op liegen.

Opkomende technieken zoals motioncapture pakken en spiegelgedrag observeren

Naast de traditionele technieken zijn er ook nieuwe methoden die kunnen worden ingezet bij het detecteren van leugens. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van motioncapture pakken, die nauwkeurig de bewegingen van mensen kunnen volgen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vaak meer bewegen wanneer ze liegen, in vergelijking met wanneer ze de waarheid spreken. Een andere opkomende techniek is het observeren van spiegelgedrag, waarbij gekeken wordt naar veranderingen in lichaamstaal en mimiek die kunnen wijzen op liegen.

De rol van technologie

Verbetering van leugendetectie met technologie

Technologie speelt een steeds grotere rol bij het verbeteren van leugendetectie. Met behulp van geavanceerde technieken kan ongeveer 20 tot 30% beter worden ingeschat of iemand liegt of de waarheid spreekt. Dit komt doordat technologie kan helpen bij het objectief meten van fysiologische reacties, zoals hartslag, ademhaling en zweetproductie. Deze reacties kunnen indicatief zijn voor stress en spanning, die vaak geassocieerd worden met liegen.

Technologieën die in Nederland niet gebruikt mogen worden

Hoewel technologie leugendetectie kan verbeteren, zijn er bepaalde technologieën die in Nederland niet mogen worden gebruikt. Dit komt doordat de betrouwbaarheid en privacyaspecten van sommige technieken nog niet voldoende zijn aangetoond. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het gebruik van technologieën die mogelijk inbreuk maken op de privacy of het recht op een eerlijk proces.

Verdachten in een misdaadzaak

Josephine als verdachte in de diefstal van de U

Op basis van de gegeven informatie lijkt Josephine de meest verdachte in de diefstal van de U. Ze geeft aan een slecht geheugen te hebben en veel details niet meer te weten. Bovendien geeft ze aan mogelijk al weg te zijn geweest voordat de misdaad plaatsvond. Deze inconsistenties in haar verklaring maken haar verdacht.

Maurice en Roos als de overgebleven verdachten

Maurice en Roos zijn de twee overgebleven verdachten in de misdaadzaak. Sophie, de rechtspsycholoog, is geneigd om Maurice niet als serieuze verdachte te nemen. Hij heeft mogelijk meer mogelijkheden dan de andere verdachten, maar zijn antwoorden op vragen zijn zwak en inconsistent.

Roos daarentegen heeft een sterk verhaal zonder veel verifieerbare details. Haar verklaring blijft consistent, maar er zijn geen concrete bewijzen die haar onschuld kunnen bevestigen.

Interviewtechnieken en beoordeling van verdachten

Sophie’s twijfel over Maurice als serieuze verdachte

Sophie, de rechtspsycholoog, heeft twijfels over de betrouwbaarheid van Maurice als serieuze verdachte. Zijn zwakke antwoorden op vragen en inconsistenties in zijn verklaring maken hem minder geloofwaardig.

Sophie’s focus op interviewtechnieken om de schuldige aan te wijzen

Sophie richt zich op interviewtechnieken om de schuldige in de misdaadzaak aan te wijzen. Ze maakt gebruik van technieken zoals het stellen van vragen om verifieerbare details en het achterstevoren laten vertellen van het verhaal. Deze technieken helpen haar om inconsistenties en zwakke plekken in de verklaringen van de verdachten te identificeren.

Roos’ sterke verhaal zonder verifieerbare details

Roos heeft een sterk verhaal zonder veel verifieerbare details. Hoewel haar verklaring consistent is, ontbreken er concrete bewijzen die haar verhaal kunnen bevestigen. Dit maakt haar verklaring minder betrouwbaar.

Maurice’s meer mogelijkheden maar slechte antwoorden op vragen

Maurice heeft meer mogelijkheden dan de andere verdachten, maar zijn antwoorden op vragen zijn zwak en inconsistent. Dit maakt zijn verklaring minder geloofwaardig. Hij heeft moeite om gedetailleerde en verifieerbare antwoorden te geven, wat wijst op mogelijke leugens.

Bewijsmiddelen en interpretatie

Beveiligingsbeelden en audio die duiden op Roos’ schuld

Er zijn beveiligingsbeelden en audio die duiden op de schuld van Roos in de diefstal van de U. Deze bewijsmiddelen tonen haar aanwezigheid op de plaats delict op het moment van de misdaad. Hoewel deze bewijsmiddelen niet 100% waterdicht zijn, dragen ze bij aan de interpretatie van haar betrokkenheid en versterken ze de verklaringen van andere getuigen.

Het belang van de juiste vragen, bewijsmiddelen en technologie

Het is belangrijk om de juiste vragen te stellen en gebruik te maken van betrouwbare bewijsmiddelen en technologie bij de interpretatie van leugenachtig gedrag. Het combineren van verschillende methoden kan helpen om een vollediger beeld te krijgen en mogelijke leugens te ontmaskeren. Hierbij moet echter altijd de betrouwbaarheid en privacy van technologieën in acht worden genomen.

Het ontbreken van 100% waterdicht bewijs voor leugenachtig gedrag

Hoewel er bewijsmiddelen en technieken zijn die kunnen helpen bij het detecteren van leugens, is het belangrijk om op te merken dat er geen 100% waterdicht bewijs bestaat voor leugenachtig gedrag. Het interpreteren van verklaringen en bewijsmiddelen blijft subjectief en er kunnen altijd twijfels blijven bestaan over de waarheid of leugen.

Conclusie

De U is terecht en Roos mag haar stage afmaken

Op basis van de gegeven informatie en de interpretatie van de verdachten, interviewtechnieken en bewijsmiddelen kan worden geconcludeerd dat de U terecht is en Roos haar stage mag afmaken. Er zijn beveiligingsbeelden en audio die duiden op haar schuld. Hoewel er nog geen 100% waterdicht bewijs is, is er voldoende reden om aan te nemen dat Roos de dader is.

Voorzichtigheid bij het toepassen van leugendetectietechnieken thuis

Hoewel leugendetectietechnieken nuttig kunnen zijn in bepaalde contexten, is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het toepassen ervan thuis. Het is altijd goed om professionele expertise in te schakelen bij het onderzoeken van leugens, aangezien het herkennen van liegen complex is en verkeerde interpretaties schadelijk kunnen zijn.