Waarom snus slecht is voor je gezondheid

waarom snus slecht is voor je gezondheid

Waarom zou je snus gebruiken om je nicotinekick te krijgen, terwijl je geen schadelijke sigaretten hoeft te roken? Dat is waarschijnlijk de gedachte achter de opkomst van snus onder jonge mensen. Maar ondanks het onschuldige imago, verbergt dit kleine zakje tabak enkele duistere geheimen. Het bevat verschillende schadelijke stoffen, waarvan nicotine nog altijd de gevaarlijkste is. Lung pathologist Danielle Cohen legt in deze aflevering van Universiteit van Nederland uit waarom nicotine zo gevaarlijk is voor je brein, en hoe de tabaksindustrie deze zakjes stiekem voor hun eigen agenda gebruikt.

Snus is de laatste tijd populair geworden onder jongeren, zelfs onder professionele voetballers. Het is een zakje met fijngemalen tabak of een andere vezel met nicotine, dat je onder je lip stopt. Hoewel deze zakjes eigenlijk verboden zijn, worden ze steeds populairder onder jongeren. Ze kunnen worden vergeleken met sigaretten en theezakjes. Net als bij een theezakje lossen de stoffen in het nicotinezakje op in je speeksel, waarna ze via de slijmvliezen worden opgenomen in je lichaam. Maar dit onschuldig lijkende zakje veroorzaakt directe schade aan je mondgezondheid en bevat zelfs kankerverwekkende stoffen. Daarnaast is nicotine de grote boosdoener, omdat het je dopamine-systeem in je brein beïnvloedt en verslaving kan veroorzaken. Bovendien fungeren snus-zakjes als een toegangspoort naar roken of dampen, omdat ze op den duur niet genoeg nicotine leveren en jongeren naar andere bronnen, zoals sigaretten, doen grijpen. Dus, hoewel het verleidelijk kan zijn om snus te proberen, is het beter om er niet aan te beginnen vanwege de schadelijke effecten ervan.

Wat is snus?

Snus is een zakje tabak dat je plaatst tussen je gehemelte en je lip om een nicotinekick te krijgen. Het is een alternatief voor het roken van een schadelijke sigaret. Het lijkt ideaal en daarom wordt het steeds populairder, vooral bij jongeren. Maar achter deze ogenschijnlijk onschuldige zakjes gaan een aantal duistere geheimen schuil. Het zakje bevat namelijk verschillende schadelijke stoffen, waarvan nicotine de gevaarlijkste is.

Hoe werkt snus?

De werking van snus is vergelijkbaar met een sigaret en een theezakje. In het zakje zit nicotine, net als in een sigaret. En net als een theezakje, waarbij stoffen uit de thee oplossen als je er heet water op giet, lost de inhoud van het snuszakje op in je mond. Hierbij komen alle stoffen, inclusief nicotine, vrij en worden ze opgenomen in je lichaam via het slijmvlies in je mond. Je gooit het zakje weg zodra de nicotine na ongeveer een half uur is opgelost.

Nicotine pouches

Nicotine pouches werken op een vergelijkbare manier als snus. Het zijn zakjes gevuld met nicotine, maar zonder tabak. Deze pouches plaats je tussen je gehemelte en lip, waardoor de nicotine wordt opgenomen in je lichaam. Het voordeel van nicotine pouches is dat ze geen tabaksrook produceren en daarom schadelijke bijproducten vermijden die bij roken kunnen voorkomen. Het gebruik van nicotine pouches is echter niet zonder risico’s en kan nog steeds schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid.

Schadelijke stoffen in snus

Snus bevat verschillende schadelijke stoffen die direct schade kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld, de stoffen in het zakje kunnen ontstekingen aan het tandvlees veroorzaken, gaatjes in de tanden veroorzaken en verkleuring van de tanden veroorzaken. Daarnaast zijn er ook kankerverwekkende stoffen aangetroffen in sommige smaakstoffen en de vermalen tabak in het snuszakje. Deze stoffen kunnen in de mond in contact komen met de cellen en kunnen kanker in de mond veroorzaken.

Nicotine en de impact op de gezondheid

Nicotine wordt opgenomen in het lichaam via het slijmvlies in de mond en komt uiteindelijk in de bloedbaan terecht. Van daaruit bereikt het de hersenen. In de hersenen hecht nicotine zich aan receptoren die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van dopamine, ook wel bekend als de “gelukstof”. Door nicotine krijg je hetzelfde gevoel van geluk als bijvoorbeeld bij lekker eten, seks of het nemen van een goed risico. Dit komt doordat nicotine het dopaminesysteem in je brein ‘kaapt’. Hierdoor ontstaat er een onnatuurlijk geluksgevoel. Dit is het begin van verslaving.

Opname van nicotine in het lichaam

De opname van nicotine in het lichaam gebeurt via het slijmvlies in de mond. Dit slijmvlies staat in verbinding met de bloedbaan, waardoor nicotine via het bloed naar de hersenen wordt getransporteerd. De opname van nicotine in het lichaam vindt dus plaats zonder het in te ademen, zoals bij het roken van een sigaret.

Verbinding met de bloedbaan

Nicotine die wordt opgenomen via het slijmvlies in de mond komt in het bloed terecht en wordt vervolgens door het hele lichaam getransporteerd. Dit kan leiden tot het verspreiden van nicotine naar verschillende organen en weefsels, wat negatieve effecten kan hebben op de gezondheid.

Effecten op de hersenen

Nicotine heeft een direct effect op de hersenen. Het bindt zich aan receptoren in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het vrijkomen van dopamine, de neurotransmitter die gevoelens van beloning en genot reguleert. Wanneer nicotine zich aan deze receptoren bindt, leidt dit tot een overstimulatie van het beloningssysteem en een gevoel van intens plezier. Dit kan leiden tot een verslaving aan nicotine.

Verslavingsmechanisme

Nicotine heeft een sterk verslavend potentieel vanwege de manier waarop het de hersenen beïnvloedt en het beloningssysteem stimuleert. Na herhaaldelijk gebruik van nicotine, zoals bij het gebruik van snus, kunnen de hersenen zich aanpassen en meer nicotine-receptoren ontwikkelen. Dit maakt de hersenen gevoeliger voor het effect van nicotine en versterkt de verslaving.

Impact op jongeren

Het gebruik van nicotine, zoals bij het gebruik van snus, kan ernstige gevolgen hebben voor jongeren. De adolescentie is een periode van belangrijke hersenontwikkeling en blootstelling aan nicotine tijdens deze periode kan leiden tot blijvende veranderingen in de hersenen. Nicotine kan de goede hersenverbindingen die nodig zijn voor zelfbeheersing, impulscontrole en het vermogen om zich te concentreren aantasten. Het kan ook leiden tot problemen zoals slapeloosheid, depressie en angst bij jongeren.

Veranderingen in de hersenen

Nicotine kan bij adolescenten leiden tot veranderingen in de structuur en functie van de hersenen. Het kan de ontwikkeling van de prefrontale cortex, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor zelfbeheersing en impulscontrole, beïnvloeden. Dit kan leiden tot problemen met het beheersen van impulsen en het maken van weloverwogen beslissingen.

Problemen met zelfbeheersing en impulscontrole

Nicotine kan de ontwikkeling van de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor zelfbeheersing en impulscontrole belemmeren. Dit kan leiden tot problemen met het beheersen van impulsen, zoals overmatig eten, roekeloos gedrag en problemen met het maken van weloverwogen beslissingen.

Waarom snus slecht is voor je gezondheid

This image is property of i.ytimg.com.

Concentratieproblemen

Het gebruik van nicotine kan leiden tot concentratieproblemen bij jongeren. Nicotine kan de aandacht en concentratie beïnvloeden, waardoor het moeilijker wordt om zich te concentreren op taken en informatie.

Slapeloosheid, depressie en angst

Nicotine kan ook leiden tot slaapproblemen, zoals slapeloosheid, bij jongeren. Het kan de slaap verstoren en leiden tot moeilijkheden bij het in slaap vallen en in slaap blijven. Daarnaast kan het gebruik van nicotine jongeren vatbaar maken voor het ontwikkelen van depressie en angststoornissen.

De rol van snus als gateway drug

Nicotinezakjes, zoals snus, kunnen fungeren als een “gateway drug” naar roken. Wanneer jongeren verslaafd raken aan nicotine door het gebruik van snus, kan de behoefte aan een snellere vorm van nicotine-inname toenemen. Dit kan hen ertoe aanzetten om over te stappen op het roken van sigaretten, waarin de nicotine veel sneller in de hersenen terechtkomt dan bij het gebruik van snus.

Zoektocht naar snellere nicotine-inname

Naarmate de nicotineverslaving vordert, kan het gebruik van snus niet langer voldoende zijn om aan de nicotinebehoefte te voldoen. Dit kan ertoe leiden dat jongeren op zoek gaan naar andere, snellere methoden om nicotine binnen te krijgen, zoals het roken van sigaretten of het gebruik van e-sigaretten.

Overstap naar roken

Jongeren die verslaafd raken aan nicotine door het gebruik van snus, hebben een verhoogd risico om uiteindelijk over te stappen op het roken van sigaretten. Dit komt door de behoefte aan een sterkere nicotinekick en het feit dat roken de nicotine veel sneller naar de hersenen brengt dan het gebruik van snus.

Schadelijke effecten van sigaretten

Het roken van sigaretten is aangetoond als een van de meest schadelijke gewoonten voor de gezondheid. Sigaretten bevatten talloze giftige en kankerverwekkende stoffen, zoals teer, koolmonoxide en andere chemische stoffen. Het roken van sigaretten kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, hartziekten en ademhalingsproblemen.

De verborgen agenda van de tabaksindustrie

De tabaksindustrie heeft een verborgen agenda als het gaat om het promoten van nicotinezakjes onder jongeren. Ze willen jongeren verslaafd maken aan nicotine en hen ertoe brengen om over te stappen op het roken van sigaretten. Door jongeren op jonge leeftijd verslaafd te maken aan nicotine, hopen ze levenslange klanten te creëren en winst te genereren.

Promotie van snus onder jongeren

De tabaksindustrie maakt gebruik van verschillende marketingtactieken om nicotinezakjes onder jongeren te promoten. Ze maken gebruik van aantrekkelijke verpakkingen, verleidelijke smaken en slimme marketingcampagnes om jongeren aan te spreken en hen te verleiden om snus te proberen.

Doel van nicotineverslaving

Het doel van de tabaksindustrie is om jongeren te laten verslaafd raken aan nicotine. Nicotine is een zeer verslavende stof en de industrie hoopt jongeren voor het leven verslaafd te houden. Op deze manier kunnen ze blijvende winst genereren en voorkomen dat jongeren stoppen met het gebruik van hun producten.

De schadelijkheid van snus

Snus is verre van onschadelijk. Het bevat verschillende schadelijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen, en kan leiden tot ontstekingen, gaatjes en verkleuring van de tanden. Daarnaast is nicotine, de belangrijkste stof in snus, zeer verslavend en kan het ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, vooral bij jongeren.

Advies om niet aan snus te beginnen

Gezien de schadelijke effecten van snus op de gezondheid, vooral bij jongeren, is het aan te raden om niet aan snus te beginnen. Het gebruik van snus kan leiden tot verslaving aan nicotine en kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, zowel op de korte als op de lange termijn.

Meer onderzoek naar de impact van nicotine

Meer onderzoek is nodig om de volledige impact van nicotine op de gezondheid volledig te begrijpen. Hoewel er al veel bekend is over de schadelijke effecten van nicotine, is er nog steeds veel dat we niet weten. Meer onderzoek kan helpen om betere preventie- en interventiestrategieën te ontwikkelen om jongeren te beschermen tegen de schadelijke effecten van nicotinegebruik.

Slaap en creativiteit

De relatie tussen slaap en creativiteit is een interessant onderwerp. Verschillende invloeden van slaap op ideeënvorming en creativiteit zijn onderzocht. Onderzoek suggereert dat het nemen van een kort dutje of voldoende slaap de creatieve denkprocessen kan bevorderen en kan leiden tot meer innovatieve ideeën.

Invloed van slaap op ideeënvorming

Tijdens de slaap consolideert ons brein herinneringen en organiseert het opgedane kennis. Dit kan de creatieve denkprocessen ondersteunen en de vorming van nieuwe ideeën bevorderen. Bovendien kan het nemen van een dutje of het krijgen van voldoende slaap vermoeidheid verminderen, wat een belemmering kan zijn voor creativiteit.

Onderzoek naar het verband tussen slaap en creativiteit

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen slaap en creativiteit. Studies hebben aangetoond dat een dutje doen of voldoende slaap krijgen de creatieve prestaties kan verbeteren. Bovendien hebben slaaptekort en verstoorde slaap negatieve effecten op de creatieve denkprocessen.

Volgende week: Slaaponderzoek en creativiteit

Volgende week zal er meer worden besproken over slaaponderzoek en creativiteit. Sebastiaan Overeem, een slaaponderzoeker, zal ingaan op dit onderwerp en de relatie tussen slaap en creativiteit verder toelichten.