Nieuwe therapie ontdekt voor precieze behandeling van borstkanker

nieuwe therapie ontdekt voor precieze behandeling van borstkanker 3

In de maand oktober staat borstkanker centraal en het is belangrijk om bewust te zijn van deze ziekte, aangezien 1 op de 7 vrouwen in Nederland er ooit mee te maken krijgt. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe beter de behandelingsopties zijn. Het is daarom cruciaal om regelmatig je borsten te controleren. In een video van de Universiteit van Nederland legt Simone Dalm, een biomedisch wetenschapper van het Erasmus Medisch Centrum, uit hoe je jezelf kunt checken op borstkanker en wat de huidige en toekomstige behandelopties zijn, inclusief een nieuwe behandelmethode genaamd Theranostiek.

Jaarlijks worden meer dan 15.000 Nederlanders getroffen door borstkanker, waardoor het een van de meest voorkomende vormen van kanker is. Vroege detectie is essentieel, dus het is belangrijk om je borsten regelmatig te controleren. Dalm bespreekt in een video van de Universiteit van Nederland hoe je dit kunt doen en de mogelijke behandelopties voor borstkanker, zoals chirurgische verwijdering van de tumor, hormoontherapie, chemotherapie en bestraling. Daarnaast is er een nieuwe behandelmethode genaamd Theranostiek in ontwikkeling, waarbij radioactieve stoffen worden gebruikt om specifieke eiwitten op kankercellen te targeten en deze te vernietigen. Deze behandeling heeft potentie, maar vereist ook het vinden van specifieke eiwitten die alleen op de kankercellen voorkomen en niet op gezonde cellen.

Introductie

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen te maken met borstkanker. Het is dan ook erg belangrijk om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. In dit artikel zullen we bespreken hoe je jezelf kunt controleren op borstkanker en welke behandelingsopties er beschikbaar zijn. Daarnaast zullen we ook inzoomen op een nieuwe behandelvorm genaamd Theranostiek en hoe deze tegen borstkanker werkt.

Hoe check je jezelf op borstkanker?

Om borstkanker vroegtijdig te ontdekken is het van groot belang om regelmatig je borsten te checken. Dit kun je op twee manieren doen, namelijk door te kijken en te voelen. Bij het inspecteren van je borsten door te kijken, let je bijvoorbeeld op veranderingen in de huid, zoals schilferende huiduitslag, dikke aderen, kuiltjes of deukjes in de huid, roodheid of een sinaasappelhuid. Ook kun je letten op veranderingen in vorm of grootte van de borst, vochtverlies via de tepel, ingetrokken tepels of zweren op of rond de tepel.

Na het visueel inspecteren van je borsten is het belangrijk om ze ook te voelen. Dit doe je met zachte draaiende bewegingen, waarbij je elk gedeelte van je borst van buiten naar binnen voelt. Het is essentieel om helemaal tot aan je sleutelbeen en oksel te voelen. Je kunt de regel van drie gebruiken, waarbij je minstens drie vingers gebruikt om drie belangrijke plaatsen te controleren: de volledige borst rond, de tepel en onder de oksel. Deze controle duurt ongeveer 3 minuten. Let tijdens het voelen op pijn in de tepel, een of meer bultjes, een hard knobbeltje of een verharding ergens in de borst. Als je een van deze symptomen herkent, is het belangrijk om het te laten controleren door een arts.

Nieuwe therapie ontdekt voor precieze behandeling van borstkanker

This image is property of i.ytimg.com.

Wat kun je doen tegen borstkanker?

Als er borstkanker wordt vastgesteld, zijn er meerdere behandelopties mogelijk. In sommige gevallen kan de tumor operatief worden verwijderd. Als dit niet mogelijk is, zijn hormoontherapie en chemotherapie opties. Bij hormoontherapie worden medicijnen gebruikt die de aanmaak of werking van bepaalde hormonen remmen, vooral als de kanker hormoongevoelig is. Bij hormoonongevoelige borstkanker zijn andere behandelingen zoals chemotherapie mogelijk.

Een andere behandeloptie voor borstkanker is bestraling of radiotherapie. Dit wordt vaak gecombineerd met hormoontherapie, chemotherapie of een operatie. Bij radiotherapie wordt de tumor van buitenaf bestraald. Deze behandeling is effectief als de tumor op één plek zit en niet is uitgezaaid.

Wat is de behandeloptie Theranostiek?

Een veelbelovende nieuwe behandelvorm voor borstkanker is Theranostiek. Theranostiek is een samenvoeging van de woorden diagnostiek en therapie. Bij Theranostiek worden radioactieve stoffen gebruikt die gericht zijn tegen eiwitten die voornamelijk voorkomen op kankercellen. Hiermee kunnen de kankercellen worden opgespoord en vernietigd.

Nieuwe therapie ontdekt voor precieze behandeling van borstkanker

This image is property of images.unsplash.com.

Hoe werkt Theranostiek tegen borstkanker?

Voor de behandeling met Theranostiek wordt een stofje radioactief gemaakt, genaamd een radiotracer. Deze radiotracer bindt specifiek aan de eiwitten op de kankercellen en levert zo radioactiviteit aan de kankercellen. Dit zorgt ervoor dat de kankercellen worden vernietigd, terwijl gezonde cellen worden gespaard. Een voordeel van Theranostiek is dat de tumoren ook zichtbaar kunnen worden gemaakt met behulp van een scan, waardoor de effectiviteit van de behandeling kan worden gecontroleerd.

Wat is het nadeel van Theranostiek?

Een uitdaging bij Theranostiek is dat de behandeling alleen werkt als er een eiwit wordt gevonden dat voornamelijk voorkomt op de kankercellen en niet op de gezonde cellen. Als het eiwit ook op gezonde cellen aanwezig is, zullen deze cellen ook beschadigen. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat Theranostiek alleen werkt als het specifieke eiwit aanwezig is op de borstkankercellen.

Nieuwe therapie ontdekt voor precieze behandeling van borstkanker

This image is property of images.unsplash.com.

Samenvatting

Borstkanker is een veelvoorkomende ziekte in Nederland, waarbij vroege detectie cruciaal is. Door regelmatig je borsten te checken, zowel visueel als door te voelen, kun je borstkanker mogelijk tijdig ontdekken. Als borstkanker wordt vastgesteld, zijn er verschillende behandelingsopties beschikbaar, waaronder operatieve verwijdering van de tumor, hormoontherapie, chemotherapie en bestraling. Theranostiek is een veelbelovende nieuwe behandelvorm waarbij radioactieve stoffen gericht tegen eiwitten op kankercellen worden gebruikt om de kankercellen te vernietigen. Hoewel Theranostiek nog in de testfase zit, kan het in de toekomst mogelijk een specifiekere en effectievere behandelingsoptie zijn voor borstkankerpatiënten. Het blijft echter belangrijk om jezelf regelmatig te controleren op symptomen van borstkanker en bij twijfel altijd een arts te raadplegen. Het vroegtijdig detecteren en behandelen van borstkanker kan levens redden.