Het fenomeen ‘shadowbanning’: Onderzocht in de video van Nieuwsuur

het fenomeen shadowbanning onderzocht in de video van nieuwsuur

Het fenomeen ‘shadowbanning’: Onderzocht in de video van Nieuwsuur is een informatieve video die dieper ingaat op de verborgen inhoud op sociale mediaplatforms zoals Instagram en TikTok. De video onderzoekt geopolitieke conflicten en de rol van sociale media in het bepalen van welke beelden en berichten er op deze platforms verschijnen. Het richt zich specifiek op de oorlog tussen Hamas en Israël en de mogelijke vooringenomenheid in de zichtbaarheid van pro-Palestijnse en pro-Israëlische content.

In de video wordt gesproken met de woordvoerder van TikTok in Nederland en wordt er ook getest welke posts wel en niet worden weergegeven op Instagram. Er wordt kritisch gekeken naar de moderatiepraktijken van Instagram en TikTok en de impact hiervan op de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast wordt er specifiek gekeken naar het fenomeen ‘shadowbanning’ en de mogelijke politieke vooringenomenheid van sociale mediaplatforms zoals TikTok. De video werpt ook een kritische blik op de transparantie en beslissingen van deze platforms en de onderzoeken die worden uitgevoerd door de Europese Commissie.

Het fenomeen shadowbanning: Onderzocht in de video van Nieuwsuur

This image is property of i.ytimg.com.

Onderzoek naar verborgen inhoud op Instagram en TikTok

In een recente video van Nieuwsuur wordt onderzoek gedaan naar de verborgen inhoud op Instagram en TikTok. Deze video richt zich met name op de geopolitieke conflicten en de invloed van sociale media op deze conflicten. De focus ligt ook op wie bepaalt welke beelden en berichten er op Instagram en TikTok verschijnen.

De video bevat ook een interview met de woordvoerder van TikTok in Nederland. Dit geeft ons inzicht in de moderatiepraktijken van TikTok en hoe zij omgaan met het bepalen van welke inhoud wel of niet geplaatst wordt.

Gesprek met woordvoerder van TikTok in Nederland

Het gesprek met de woordvoerder van TikTok in Nederland biedt ons meer inzicht in de moderatiepraktijken van dit platform. We leren hoe TikTok beslissingen neemt over welke inhoud wel of niet wordt geplaatst en hoe zij omgaan met kwesties als haatdragende content.

Test van posts op Instagram

Een ander interessant element van het onderzoek is de test van posts op Instagram. Hierbij wordt onderzocht hoe Instagram bepaalt welke posts wel en niet worden weergegeven aan gebruikers. De resultaten van deze posttest geven inzicht in de algoritmes en moderatiepraktijken van Instagram.

Het fenomeen ‘shadowbanning’

Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt in de video is ‘shadowbanning’. Dit verwijst naar het fenomeen waarbij sociale mediaplatforms posts verwijderen of minder zichtbaar maken zonder gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. De video onderzoekt de impact van shadowbanning op de vrijheid van meningsuiting en plaatst kritische kanttekeningen bij de transparantie en beslissingen van Instagram en TikTok.

Moderatiepraktijken van Instagram en TikTok

Het onderzoek naar de moderatiepraktijken van Instagram en TikTok toont aan dat deze platforms accounts en berichten verwijderen of verminderde zichtbaarheid geven. Dit roept vragen op over hoe transparant en consistent deze moderatiepraktijken zijn. De video bevat ook een test van hoe Instagram en TikTok omgaan met politieke inhoud, waarbij kritisch gekeken wordt naar de beslissingen van deze platforms.

Impact van moderatie en censuur op vrijheid van meningsuiting

Een belangrijk debat dat voortkomt uit het onderzoek is de impact van moderatie en censuur op de vrijheid van meningsuiting. Terwijl moderatie kan helpen bij het bestrijden van haatdragende content, kan het ook de vrijheid van meningsuiting beperken. Dit roept vragen op over hoe platforms zoals Instagram en TikTok een balans kunnen vinden tussen het tegengaan van schadelijke inhoud en het respecteren van de vrijheid van meningsuiting.

Prominentie van pro-Palestijnse content op TikTok

Een interessante bevinding van het onderzoek is de prominentie van pro-Palestijnse content op TikTok in vergelijking met Instagram. Terwijl Instagram minder oorlogsbeelden laat zien, toont TikTok onevenredig veel pro-Palestijnse video’s. Deze bevinding roept vragen op over de transparantie en de beslissingen van TikTok met betrekking tot politieke content.

Beschuldigingen en ontkenningen over politieke vooringenomenheid

Het onderzoek werpt ook licht op beschuldigingen van politieke vooringenomenheid bij TikTok. Een voormalige medewerker van TikTok in Israël beweert dat het platform anti-Israëlische advertenties weigerde. TikTok ontkent echter dat de algoritmes politiek gekleurd zijn en benadrukt dat haatdragende content niet wordt getolereerd. Er is kritiek op het gebrek aan transparantie van TikTok over de werking van de algoritmes.

Onderzoek en kritiek van Europese Commissie

Het onderzoek van Nieuwsuur heeft geleid tot kritiek van de Europese Commissie op het gebrek aan transparantie van TikTok. De commissie heeft een onderzoek ingesteld naar TikTok vanwege dit gebrek aan transparantie en de mogelijke overtreding van de strenge DSA-wetgeving.

Conclusie

Samengevat geeft het onderzoek van Nieuwsuur naar verborgen inhoud op Instagram en TikTok waardevolle inzichten in de moderatiepraktijken van deze platforms en de impact daarvan op de vrijheid van meningsuiting. De video werpt kritische vragen op over de transparantie en de beslissingen van Instagram en TikTok, en roept op tot een discussie over het belang van transparantie en vrijheid van meningsuiting in het digitale tijdperk.