Geweldsuitbarstingen door politieke onvrede en onrechtvaardigheid

geweldsuitbarstingen door politieke onvrede en onrechtvaardigheid

“Geweldsuitbarstingen door politieke onvrede en onrechtvaardigheid” is the name of the article, and it revolves around the issue of supporter violence in our time. The article draws a parallel with the Roman era, where they also had to deal with fanatical supporters during chariot races and gladiator battles. It highlights how a particular emperor in Constantinople took drastic measures to handle these supporters. This topic is explored in the second episode of the Universiteit van Nederland, which focuses on sport, vandalism, and hooligans. The article touches on violence in sports such as gladiator fights, chariot races, and pantomime theater, as well as the political nature of violence surrounding sports events. It also discusses the role of large crowds in exerting political pressure, the privatisation of taxes in ancient Rome, and teases the next episode on wealth and income inequality.

Supportersgeweld is een serieus probleem in onze tijd

Supportersgeweld is een serieus probleem dat we vandaag de dag vaak tegenkomen, vooral bij voetbalwedstrijden. Regelmatig worden wedstrijden stilgelegd vanwege incidenten zoals het gooien van bekertjes of vuurwerkbommen op het veld. Maar het probleem van supportersgeweld is niet nieuw. Zelfs in de Romeinse tijd hadden ze al te maken met fanatieke supporters bij wagenrennen en gladiatorengevechten.

Romeinen hadden ook te maken met fanatieke supporters bij wagenrennen en gladiatorengevechten

Volgens Olivier Hekster, een historicus en hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit, hadden de Romeinen ook te maken met fanatieke supporters bij verschillende sportevenementen. Een van de meest populaire sporten in die tijd waren de wagenrennen, waarbij men met paarden racete op een circuit in het midden van de stad. De circussen waar deze races werden gehouden, zoals het Circus Maximus in Rome, konden wel tot 200.000 toeschouwers tegelijkertijd accommoderen.

Een keizer in Constantinopel nam drastische maatregelen om met deze supporters om te gaan

Tijdens de zesde eeuw vond er in Constantinopel, het huidige Istanboel, een grote opstand plaats genaamd de Nika-opstand. Deze opstand was het hoogtepunt van het geweld dat gepaard ging met de sportevenementen in het Romeinse Rijk. De opstand ontstond door ruzies tussen rivaliserende supportersgroepen, met name de groene en blauwe facties.

De keizer in Constantinopel nam drastische maatregelen om met deze supporters om te gaan. Een aantal van de supporters die bij de opstand betrokken waren en geweld hadden gepleegd, werden ter dood veroordeeld en zouden worden opgehangen. Echter, de touwen braken en de supporters wisten te ontsnappen. Ze zochten onderdak in een kerk, waar ze asiel vonden.

Geweld in de sport: gladiatorengevechten, wagenrennen, pantomime theater

Naast de wagenrennen waren er nog andere gewelddadige sportevenementen in het Romeinse Rijk, zoals gladiatorengevechten en pantomime theater. Gladiatorengevechten waren erg populair en trokken grote menigten. Deze gevechten vonden plaats in amfitheaters, waar duellerende gladiatoren vochten tot de dood. Het was een bloederige en gewelddadige sport die de Romeinen fascineerde.

Pantomime theater was een andere populaire sport in die tijd, hoewel het niet echt als een sport kan worden beschouwd. Het was een vorm van entertainment met acrobatiek en dans, uitgevoerd door getalenteerde artiesten. Ook bij deze voorstellingen kwamen grote menigten samen en kon geweld soms ontstaan.

Geweldsuitbarstingen door politieke onvrede en onrechtvaardigheid

This image is property of i.ytimg.com.

Geweld tussen supporters van rivaliserende groepen

Net zoals tegenwoordig was er ook in de Romeinse tijd vaak geweld tussen supporters van rivaliserende groepen. Rivaliteit tussen verschillende groepen supporters leidde regelmatig tot confrontaties en gevechten. De groene en blauwe facties waren berucht om hun vijandigheid jegens elkaar en waren vaak betrokken bij gewelddadige incidenten.

Geweld rondom sportevenementen had politiek karakter

Het geweld rondom sportevenementen in de Romeinse tijd had vaak een politiek karakter. Supportersgroepen identificeerden zich met bepaalde politieke overtuigingen en gebruikten de sportevenementen als een platform om hun politieke standpunten te uiten. Dit resulteerde vaak in gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende politieke groeperingen.

Geweldsuitbarstingen door politieke onvrede en onrechtvaardigheid

De geweldsuitbarstingen tijdens sportevenementen waren vaak het gevolg van diepgewortelde politieke onvrede en onrechtvaardigheid. De Romeinse samenleving was niet immuun voor sociale en economische ongelijkheid, en dit leidde tot spanningen en frustraties onder de bevolking. Deze onvrede werd vaak geuit tijdens sportevenementen, waar grote groepen mensen bijeenkwamen en politieke druk uitoefenden.

Gewelduitbarstingen in amfitheaters en theaters

Ook in amfitheaters en theaters vonden regelmatig geweldsuitbarstingen plaats. Het bloedvergieten tijdens gladiatorengevechten was een bron van vermaak voor de Romeinse bevolking, maar het leidde ook tot gewelddadige incidenten tussen supporters. Daarnaast werden theaters soms het toneel van politieke onrust en protesten, waarbij supporters hun onvrede uitten door middel van geweld.

Rol van grote mensenmassa’s in het uitoefenen van politieke druk

De Romeinen begrepen maar al te goed de kracht van grote mensenmassa’s in het uitoefenen van politieke druk. Ze wisten dat wanneer grote groepen mensen samenkwamen, ze de potentie hadden om politieke veranderingen teweeg te brengen. Supportersgroepen maakten gebruik van deze kracht en gebruikten sportevenementen als een platform om politieke boodschappen over te brengen en hun eisen kenbaar te maken.

Romeinen kenden kapitalistische samenleving

Een interessant aspect van het supportersgeweld in de Romeinse tijd is dat het plaatsvond in een kapitalistische samenleving. De Romeinen waren bekend met privatisering van belastingen en andere vormen van economische ongelijkheid. Dit kan hebben bijgedragen aan de sociale spanningen en onrechtvaardigheid die leidden tot geweldsuitbarstingen tijdens sportevenementen.

Voorbeelden van privatisering van belastingen in Romeinse tijd

In de Romeinse tijd waren er voorbeelden van privatisering van belastingen. Mensen konden belastingen “kopen” en deze winstgevend maken door hogere belastingen van anderen te innen. Dit leidde tot sociale ongelijkheid en mogelijk tot onvrede onder de bevolking. De impact van dergelijke privatiseringspraktijken op het supportersgeweld is echter moeilijk te bepalen.

Volgende aflevering: vermogensongelijkheid inkomensongelijkheid

In de volgende aflevering van de Universiteit van Nederland zal Olivier Hekster ingaan op een ander belangrijk sociaal en economisch onderwerp in de Romeinse tijd: vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid. Het belooft een interessante aflevering te worden waarin we meer te weten komen over de ongelijkheden in de Romeinse samenleving en de mogelijke gevolgen daarvan voor supportersgeweld en andere sociale problemen.