Dit is waarom jouw sterrenbeeld niet klopt

dit is waarom jouw sterrenbeeld niet klopt 2

Heb je je ooit afgevraagd waarom je sterrenbeeld niet klopt? Sterrenbeelden hebben voor sommige mensen veel betekenis, met tijdschriften vol voorspellingen op basis van je horoscoop. Maar de kans is groot dat jouw sterrenbeeld niet overeenkomt met de sterren die op jouw verjaardag aan de hemel staan. In een video van de Universiteit van Nederland legt sterrenkundige Annelotte Derkink uit hoe dit komt en welk sterrenbeeld eigenlijk bij jouw verjaardag hoort. De sterrenbeelden, die stammen uit de tijd van de Babyloniërs, waren gebaseerd op de stand van de zon overdag en niet op wat ’s nachts te zien was. Hierdoor kan het zijn dat jouw sterrenbeeld eigenlijk overdag te zien is, wanneer de zon te fel is om sterren waar te nemen.

Dit is waarom jouw sterrenbeeld niet klopt

This image is property of i.ytimg.com.

Sterrenbeelden en horoscopen

Waarom mensen waarde hechten aan sterrenbeelden en horoscopen

Sommige mensen hechten veel waarde aan hun sterrenbeeld en vinden het interessant om hun horoscoop te lezen. Dit komt door de voorspellingen en inzichten die hieraan gekoppeld worden. Tijdschriften staan vaak vol met horoscopen en adviezen op basis van het sterrenbeeld van een persoon. Het idee dat de stand van de sterren invloed kan hebben op je persoonlijkheid en je toekomst, spreekt veel mensen aan. Het kan mensen het gevoel geven dat ze meer controle hebben over hun leven of dat ze inzicht krijgen in bepaalde aspecten van hun karakter of situaties waar ze mee te maken hebben.

Hoe sterrenbeelden gekoppeld zijn aan geboortedatum

De koppeling tussen sterrenbeelden en geboortedatums komt voort uit de oude Griekse astrologie, die op zijn beurt geïnspireerd was door de Babylonische astronomie. De Babylonische beschaving, die ongeveer 3000 jaar geleden in het huidige Irak leefde, had veel kennis van de sterrenhemel en maakte verbanden tussen de stand van de sterren en gebeurtenissen op aarde. De Babyloniërs verdeelden de sterrenhemel in twaalf delen, die elk correspondeerden met een bepaalde periode van het jaar. Deze twaalf delen werden later geassocieerd met de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem, die we vandaag de dag nog steeds kennen.

Misverstand over sterrenbeeld tijdens verjaardag

Een veelvoorkomend misverstand is dat het sterrenbeeld van een persoon tijdens hun verjaardag ’s nachts aan de hemel te zien zou zijn. In werkelijkheid wordt het sterrenbeeld van een persoon bepaald door de positie van de zon op het moment van hun geboorte. De Babyloniërs kozen het sterrenbeeld dat overdag te zien was, waar de zon op dat moment in stond. Dit betekent dat het sterrenbeeld dat bij iemands verjaardag hoort eigenlijk overdag te zien is en niet ’s nachts. Tijdens iemands verjaardag is de zon vaak te fel om sterren te kunnen waarnemen, dus het klopt niet om te zeggen dat iemands sterrenbeeld op hun verjaardag aan de hemel staat.

Sterrenbeelden en de sterrenhemel

Oorsprong van sterrenbeelden bij de Babyloniërs

De sterrenbeelden vinden hun oorsprong bij de Babyloniërs, een oude beschaving die ongeveer 3000 jaar geleden in het gebied leefde dat we nu Irak noemen. De Babyloniërs hadden een diepgaande kennis van de sterrenhemel en bestudeerden deze op een zeer gedetailleerde manier. Ze kenden verschillende patronen en figuren in de sterren en ontwikkelden zo sterrenbeelden. Deze sterrenbeelden werden gebruikt als referentiepunten om de tijd en seizoenen te kunnen bepalen. De kennis en tradities van de Babyloniërs werden later overgenomen door andere culturen, zoals de Grieken, en verspreidden zich zo over de wereld.

Verandering van sterrenbeelden door de tijd

Hoewel de sterrenbeelden zelf onveranderd zijn gebleven, is de positie van de sterren aan de hemel in de loop der tijd veranderd. Dit komt door de beweging van de aarde rond de zon en de precessie van de aardas. De aarde draait in een jaar om de zon en tijdens deze rotatie lijkt het alsof de sterrenbeelden verschuiven. Dit betekent dat de sterrenbeelden die we vandaag de dag zien niet exact overeenkomen met hoe de Babyloniërs ze 3000 jaar geleden zagen. De verandering is echter subtiel en geleidelijk en heeft geen invloed op de betekenis en interpretatie van de sterrenbeelden.

Verband tussen aarde, zon en sterren

De positie van de sterrenbeelden aan de hemel wordt bepaald door de relatie tussen de aarde, de zon en de sterren. De aarde draait om zijn eigen as en tegelijkertijd beweegt hij in een ellipsvormige baan rond de zon. Hierdoor lijkt het alsof de zon ieder jaar langs een andere route door de sterrenbeelden beweegt. Dit heeft tot gevolg dat we gedurende het jaar verschillende sterrenbeelden aan de hemel kunnen zien. De zon staat tijdens je geboorte in een bepaald sterrenbeeld, en dat sterrenbeeld wordt geassocieerd met je geboortedatum.

Verschillende definities van een jaar

Definitie van een jaar volgens de sterren

Volgens de sterren duurt een jaar 365 dagen, 6 uur, 9 minuten en 10 seconden. Deze definitie is gebaseerd op de tijd die nodig is voordat de aarde zijn elliptische baan rond de zon voltooit en weer op dezelfde positie staat. Dit wordt ook wel het zijdelingse jaar genoemd.

Definitie van een jaar volgens seizoenen

In onze huidige maatschappij baseren we ons jaar op de seizoenen, die worden bepaald door de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Het jaar begint bijvoorbeeld op het moment dat de zon loodrecht boven de evenaar staat, wat resulteert in de lente-equinox. Dit is het moment waarop de dag en de nacht even lang zijn. Deze definitie van een jaar is gebaseerd op de tijd die het duurt voordat de aarde zijn rotatieas ten opzichte van de zon voltooit en de seizoenen weer op hetzelfde punt zijn. Dit wordt ook wel het siderische jaar genoemd.

Verschil tussen beide definities

Het verschil tussen de definitie van een jaar volgens de sterren en volgens de seizoenen is ongeveer 20 minuten. Dit komt doordat de aarde een lichte precessiebeweging maakt, waarbij de as langzaam rondjes draait. Hierdoor verschuift de positie van de sterrenbeelden ten opzichte van de zon. Op de lange termijn kan dit leiden tot een groot verschil tussen de sterrenbeelden en de seizoenen. Om deze reden heeft de moderne kalender het siderische jaar aangepast en wordt het jaar volgens de seizoenen gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de seizoenen op dezelfde datum vallen, ongeacht de precessie van de aarde.

Invloed van de vorm van de aarde

Effect van de ovaalvormige aarde op de aardas

De aarde is geen perfecte bol, maar heeft een lichte ovaalvorm. Dit heeft gevolgen voor de aardas, die niet precies verticaal staat, maar lichtjes scheef. De zwaartekracht van de zon trekt voortdurend aan de aarde en probeert de aardas rechtop te zetten. Hierdoor maakt de aardas een langzame, cirkelvormige beweging, wat resulteert in de precessie van de aarde. Dit effect is vergelijkbaar met een tol die langzaam om zijn as draait terwijl hij ronddraait.

Langzame verandering van de positie van de aardas

De precessie van de aarde is een zeer langzaam proces en duurt ongeveer 26.000 jaar om een volledige cirkel te voltooien. Dit betekent dat de positie van de aardas langzaam verandert ten opzichte van de sterrenhemel. De Poolster, bijvoorbeeld, is niet altijd de ster die het dichtst bij de noordelijke hemelpool staat. Momenteel wijst de aardas naar de ster Polaris, maar over een paar duizend jaar zal dit niet meer het geval zijn.

Impact op de stand van sterrenbeelden

De langzame verschuiving van de aardas heeft ook invloed op de stand van de sterrenbeelden. Door deze verschuiving verandert de positie van de sterrenbeelden langzaam over tijd. Na duizenden jaren zal een sterrenbeeld dat ooit in de lente werd gezien, bijvoorbeeld in de zomer zichtbaar zijn. Dit betekent dat de associatie tussen een sterrenbeeld en een bepaald seizoen ook kan veranderen na verloop van tijd. Het is belangrijk om rekening te houden met deze veranderingen bij het interpreteren van sterrenbeelden en horoscopen.

Dit is waarom jouw sterrenbeeld niet klopt

This image is property of pixabay.com.

Verandering van sterrenbeelden over de tijd

Verschuiving van sterrenbeelden door het rondje van de aardas

De verandering van sterrenbeelden door de tijd wordt veroorzaakt door de precessie van de aarde. Doordat de aardas een langzaam rondje draait, verandert de positie van de sterrenbeelden ten opzichte van de zon. Dit betekent dat de sterrenbeelden die we vandaag de dag zien niet precies overeenkomen met de sterrenbeelden zoals ze oorspronkelijk waren bedacht. Na duizenden jaren is er een aanzienlijke verschuiving opgetreden en zijn de sterrenbeelden bijna een maand verschoven ten opzichte van hun oorspronkelijke positie. Dit heeft geleid tot verschillende interpretaties en verwarring bij het bepalen van iemands sterrenbeeld op basis van hun geboortedatum.

Aanpassing van sterrenbeeld bij geboortedatum

Als gevolg van de verschuiving van de sterrenbeelden kan het sterrenbeeld dat bij een bepaalde geboortedatum hoort in de loop der tijd veranderen. Dit is met name het geval wanneer er sprake is van een overlapping tussen sterrenbeelden. Een persoon die geboren is op 12 december, bijvoorbeeld, werd oorspronkelijk geassocieerd met het sterrenbeeld Boogschutter. Echter, door de verschuiving van de sterrenbeelden behoort deze persoon nu tot het sterrenbeeld Schorpioen. Dit kan leiden tot verwarring en onduidelijkheid over iemands ware sterrenbeeld en horoscoop.

Maandelijkse verandering van sterrenbeelden

Naast de langzame verandering op de lange termijn, is er ook sprake van een maandelijkse verandering van sterrenbeelden. Dit komt door de beweging van de aarde rond de zon. Gedurende een maand draaien we langs de sterrenwand en zien we verschillende sterrenbeelden verschijnen en verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat de zogenaamde “zonnetekens” elke maand veranderen en beïnvloedt de astrologische interpretatie van iemands karakter en toekomst.

NASA’s lijst met nieuwe sterrenbeelden

Aanpassing van sterrenbeeld bij geboortedatum volgens NASA

De NASA heeft onlangs een lijst gemaakt waarin de nieuwe sterrenbeelden worden gecorrigeerd volgens de verschuivingen en veranderingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden. Deze lijst werd opgesteld om de meest recente positionering van de sterrenbeelden weer te geven en om mensen in staat te stellen hun ware sterrenbeeld te ontdekken op basis van hun geboortedatum. Hieruit blijkt dat sommige sterrenbeelden zijn verschoven ten opzichte van de traditionele interpretatie en dat mensen mogelijk een ander sterrenbeeld hebben dan ze oorspronkelijk dachten.

Voorbeeld van veranderd sterrenbeeld: Boogschutter naar Schorpioen

Een van de meest opvallende veranderingen op de lijst van de NASA is de verschuiving van het sterrenbeeld Boogschutter naar Schorpioen. Voorheen werd aangenomen dat mensen die geboren zijn tussen 18 december en 18 januari het sterrenbeeld Boogschutter hadden, maar volgens de nieuwe positionering van de sterrenbeelden behoren zij eigenlijk tot het sterrenbeeld Schorpioen. Dit kan een verrassing zijn voor veel mensen en kan invloed hebben op de manier waarop zij hun horoscoop interpreteren.

Invloed op horoscoop interpretatie

De correctie van de sterrenbeelden heeft invloed op de interpretatie van horoscopen en astrologische voorspellingen. De traditionele interpretatie van sterrenbeelden en horoscopen is gebaseerd op de oorspronkelijke positie van de sterrenbeelden, maar deze interpretatie kan in strijd zijn met de meest recente kennis en inzichten over de stand van de sterren. Het is belangrijk om rekening te houden met deze veranderingen en om te blijven leren en open te staan voor nieuwe informatie en perspectieven bij het interpreteren van sterrenbeelden en horoscopen.

Dit is waarom jouw sterrenbeeld niet klopt

This image is property of pixabay.com.

Conclusie

Misconceptie over sterrenbeelden en horoscopen

Er bestaat een wijdverbreide misconceptie dat je sterrenbeeld overeenkomt met de sterren die op jouw verjaardag aan de hemel staan. Dit is echter niet het geval, aangezien het sterrenbeeld dat bij jouw geboortedatum hoort eigenlijk overdag te zien is en niet ’s nachts. De associatie tussen sterrenbeelden en geboortedatums is gebaseerd op oude tradities en astrologische interpretaties van de stand van de zon op het moment van geboorte.

Belang van rekening houden met veranderingen over tijd

Het is essentieel om rekening te houden met de veranderingen en verschuivingen die zich in de loop der tijd hebben voorgedaan met betrekking tot sterrenbeelden en de stand van de sterren. De precessie van de aarde en de verschuiving van de sterrenbeelden hebben invloed op de interpretatie en betekenis van sterrenbeelden en horoscopen. Het is belangrijk om te begrijpen dat sterrenbeelden niet statisch zijn, maar dat ze zich verplaatsen en veranderen door de tijd heen. Het is essentieel om open te staan voor nieuwe inzichten en kennis bij het lezen en interpreteren van sterrenbeelden en horoscopen.