De aanval op logistieke doelen in de oorlog in Oekraïne

de aanval op logistieke doelen in de oorlog in oekraine 4 scaled

De oorlog in Oekraïne vindt niet alleen plaats aan het front, maar ook ver daarachter. In deze video wordt geanalyseerd wat er de afgelopen drie maanden aan het front is gebeurd. Het onderzoek is gebaseerd op beelden van de oorlog in Oekraïne op sociale media en andere bronnen, maar het is belangrijk op te merken dat deze dataset geen volledig accurate weergave is van de situatie aan het front. Niet alles wat er in de oorlog gebeurt, verschijnt namelijk op sociale media. Desalniettemin biedt het onderzoek inzicht in de aanvallen op artillerie, logistiek en drones die hebben plaatsgevonden in de afgelopen drie maanden.

De oorlog in Oekraïne is een uitputtingsoorlog waarbij logistiek een cruciale rol speelt. Oekraïne richt zich steeds meer op het aanvallen van logistieke doelen achter de Russische linies, zoals brandstof- en munitiedepots. Ook maken ze steeds meer gebruik van drones, die een grote en steeds grotere rol spelen in de oorlog. Uiteindelijk zal logistiek bepalend zijn voor wie deze oorlog wint of niet verliest. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de situatie achter de Russische linies en de aanvallen op artillerie, logistiek en drones.

De aanval op logistieke doelen in de oorlog in Oekraïne

De aanval op logistieke doelen in de oorlog in Oekraïne

This image is property of i.ytimg.com.

Inleiding

In de oorlog in Oekraïne speelt zich niet alleen strijd af aan het front, maar ook ver daarachter. Logistiek speelt een cruciale rol in deze oorlog, waarbij er aanvallen worden gepleegd op artillerie, logistiek en drones. In dit artikel zullen we een analyse maken van de situatie aan het front en de bijbehorende aanvallen op logistieke doelen in de oorlog in Oekraïne.

Achtergrond van de oorlog in Oekraïne

Om de situatie achter het front te begrijpen, moeten we eerst kort kijken naar het offensief in de oorlog in Oekraïne. De Oekraïners probeerden aanvankelijk door te breken richting het zuiden, maar stuitten daar op enorme mijnenvelden die door de Russen waren aangelegd. Dit leidde tot grote verliezen voor de Oekraïners. Daarom hebben ze hun tactiek veranderd en zijn ze op drie plekken tegelijkertijd aan de slag gegaan: richting het oosten, richting de Loegansk-oblast en richting het zuiden. Het uiteindelijke doel van het offensief is het doorsnijden van de landbrug tussen Donbas en de Krim.

Belang van logistiek in de oorlog

De oorlog in Oekraïne is een uitputtingsoorlog en logistiek speelt een cruciale rol in wie de oorlog uiteindelijk zal winnen. Het is een race om de eenheden operationeel te houden en wie het meeste kan aanvoeren en het langste kan volhouden. Daarom is logistiek uiteindelijk bepalend voor wie deze oorlog gaat winnen of niet verliezen.

Analyse van de situatie aan het front

Aanvallen op artillerie hebben een grote rol gespeeld aan beide kanten van het front. De Russen hadden veel meer artillerie dan de Oekraïners en hebben dit massaal ingezet, met soms wel 24.000 granaten per dag. De Oekraïners konden daar maximaal zo’n 2000 granaten per dag tegenover zetten. Om de situatie aan het front te verbeteren, hebben de Oekraïners de Russische artillerie aangepakt door ze uit te schakelen en tegelijkertijd de aanvoerlijnen aan te vallen. Sinds het begin van het offensief hebben de Oekraïners zich steeds meer toegelegd op het bestrijden van Russische artillerie en het aanvallen van hun aanvoerlijnen.

De aanval op logistieke doelen in de oorlog in Oekraïne

This image is property of images.unsplash.com.

Aanvallen op logistiek

In ons eigen onderzoek hebben we verspreid over juni, juli en augustus 48 visueel bevestigde incidenten gevonden waarbij Russische artillerie is uitgeschakeld en 17 visueel bevestigde incidenten waarbij Russische raketartillerie werd uitgeschakeld. De Oekraïners hebben gebruikgemaakt van westerse wapensystemen met een groter bereik en westerse munitie met een hogere precisie. Deze wapens hebben geholpen bij het uitschakelen van de Russische artillerie. Er zijn tussen de tachtig en honderd aanvallen geweest op logistieke doelen in de afgelopen drie maanden. Deze doelen bestaan uit aanvallen op vrachtwagens, munitiedepots, magazijnen en aanvoerlijnen zoals spoorwegen en bruggen. Ook hoofdkwartieren, brandstofdepots en de acties van partizanen worden aangevallen.

Aanvallen op drones

Naast de aanvallen op artillerie en logistiek, zijn er ook toenemende droneaanvallen in Rusland en op Moskou. Sinds het begin van het offensief maken de Oekraïners steeds meer gebruik van drones, zowel aan het front als achter de linies. Drones spelen een grote en steeds grotere rol in de oorlog. Ze worden ingezet voor verkenningsdoeleinden, aanvallen op militaire doelen en het verstoren van de Russische communicatie.

De aanval op logistieke doelen in de oorlog in Oekraïne

This image is property of images.unsplash.com.

Het krachtsverschil tussen Oekraïne en Rusland

De Russen hebben meer artillerie dan de Oekraïners, maar de Oekraïners beschikken over meer precisiewapens. Dit verschil in artilleriesterkte hebben de Oekraïners deels kunnen wegpoetsen door zo veel mogelijk Russische artillerie met precisiewapens te vernietigen. Daarnaast maakt Oekraïne steeds meer gebruik van westerse wapensystemen met een groter bereik en hogere precisie.

Focus op aanvallen op Russische aanvoerlijnen

Oekraïne richt zich steeds meer op het aanvallen van logistieke doelen achter de Russische linies. Door het uitschakelen van de Russische logistiek willen de Oekraïners de aanvoerlijnen van de Russen verstoren en zo hun vermogen om troepen en materieel aan te voeren beperken. Het doel is om de Russen te isoleren en zonder bevoorrading te laten zitten.

De aanval op logistieke doelen in de oorlog in Oekraïne

This image is property of images.unsplash.com.

Belang van de Krim als logistiek aanvoerpunt

De Krim is een belangrijk logistiek aanvoerpunt voor de Russen en is dan ook het doelwit van aanvallen. Als Oekraïne erin slaagt om de landbrug tussen Donbas en de Krim door te snijden, kunnen de Russen geen aanvoer meer doen vanaf de Krim richting de Donbas of andersom. Dit zou een strategische overwinning zijn voor Oekraïne.

Aanvallen op brandstof- en munitiedepots

Naast aanvallen op de Krim worden ook brandstof- en munitiedepots aangevallen. Het doel is om de brandstof- en munitievoorziening van de Russen te verminderen, waardoor hun mogelijkheden om troepen te bevoorraden en aanvallen uit te voeren worden beperkt.

Toenemend gebruik van drones door Oekraïne

Oekraïne maakt steeds meer gebruik van drones in de oorlog, zowel aan het front als achter de linies. Drones worden ingezet voor verkenningsdoeleinden, aanvallen op militaire doelen en het verstoren van de Russische communicatie. Ze spelen een grote en steeds grotere rol in de oorlog.

Rol van drones in de oorlog

Drones bieden de Oekraïners mogelijkheden om strategische doelen aan te vallen en informatie te verzamelen zonder daarbij hun eigen troepen in gevaar te brengen. Ze kunnen snel en flexibel worden ingezet en hebben de potentie om de Russische defensie te ontwrichten. Daarnaast kunnen drones worden gebruikt voor het bestrijden van Russische drones en luchtafweersystemen.

Conclusie

De oorlog in Oekraïne is een complexe strijd waarbij logistiek een cruciale rol speelt. Aanvallen op logistieke doelen, zoals artillerie, aanvoerlijnen en drones, hebben invloed op het verloop van de oorlog. Oekraïne richt zich steeds meer op het aanvallen van Russische aanvoerlijnen om de Russische troepen te isoleren en hun vermogen om troepen en materieel aan te voeren te beperken. De Krim is een belangrijk logistiek aanvoerpunt en wordt dan ook regelmatig aangevallen. Naast aanvallen op logistiek worden ook brandstof- en munitiedepots aangevallen om de Russische bevoorrading te verminderen. Het toenemende gebruik van drones door Oekraïne speelt een grote rol in de oorlog en biedt nieuwe mogelijkheden om strategische doelen aan te vallen en informatie te verzamelen. Al met al is logistiek bepalend voor wie deze oorlog uiteindelijk zal winnen of niet verliezen.